Služby

Služby

ÚZEMNOPLÁNOVACIA  ČINNOSŤ

 • ÚZEMNÉ  PLÁNY
 • URBANISTICKÉ ŠTÚDIE
 • ŠTÚDIE  VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA

ARCHITEKTÚRA

 • ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE
 • PROJEKTY PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
  • PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
  • REALIZAČNÉ  PROJEKTY
 • BIZNIS PLÁNY

INTERIÉROVÁ TVORBA A STAVEBNÝ DESIGN

 • FOTOGRAFIA V INTERIERI – NAFOTENIE VLASTNEJ FOTOGRAFIE, VEĽKOPLOŠNÝ VÝSTUP, OSADENIE V INTERIERI
 • ŠTÚDIE A PROJEKTY INTERIÉROV, VRÁTANE DODÁVKY ZARIADENÍ INTERIÉROV
 • ŠTÚDIE A PROJEKTY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A EXTERIÉROVÝCH ÚPRAV

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • VYBAVENIE POTREBNÝCH ROZHODNUTÍ POVOLENÍ A DOKLADOV

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR

REALITNÁ ČINNOSŤ

 •  SPROSTREDKOVANIE PREDAJA, PRENÁJMU A KÚPY POZEMKU, BYTU A DOMU