Urbanizmus a územné plánovanie

URBANIZMUS A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Mlynský Klin Senec -  Urbanistická štúdia

Tomášov, miestna časť Osada -  Štúdia využitelnosti   

Senec, časť Sv. Martin -  Štúdia využitelnosti   

Miloslavov, miestna časť Alžbetin Dvor - ÚPN zóny (Územný plán rozvojovej zóny RZ 6)

Miloslavov, miestna časť Alžbetin Dvor -  Štúdia využitelnosti rozvojovej zóny RZ 7