Práce pre IPEC group

Vailant Trenčianske Stankovce

Vaillant
Vaillant

Vailant  Trenčianske Stankovce - Štúdia, DUR, PSP, RP, Autorský a stavebny dozor

Vývojovo realizačné centrum fy. DATATHERM, Teplička nad Váhom - Štúdia
DUR, PSP Sewonex Lednické Rovne - Štúdia, DUR, PSP, RP, Autorský a stavebny dozor
DISK Slovakia Šahy - Štúdia, DUR,
PSP ASBIS Bratislava - Štúdia, DUR, PSP, RP, Autorský a stavebný dozor